Lauri Kettusen fonogrammit

Aineistokokonaisuus: Lauri Kettusen Suomen murteet -julkaisun fonogrammit vuosilta 1914-1930

Lieriöiden lukumäärä: 103 kpl.

Sisällön kuvaus: Murrenäytteitä, perinnettä, omaelämäkerrallista kerrontaa

Paikkakunnat: Suomen pitäjiä, Ruotsin Vermlanti ja Viron Inkeri

 

Aineistokokonaisuus: Lauri Kettusen vuoden 1918 Vepsän matkan fonogrammit

Lieriöiden lukumäärä: 58 kpl.

Sisällön kuvaus: Perinnettä, lauluja ja muuta kerrontaa

Paikkakunnat: Arskaht, Kortlaht, Sidarf, Tšaigl, Vaugedjärv

                            

Aineistokokonaisuus: Lauri Kettusen vuoden 1920 Liivinmaan fonogrammit

Lieriöiden lukumäärä: 16 kpl.

Sisällön kuvaus: Perinnettä ja kerrontaa

Paikkakunnat: Lūž, Īra, Koštrōg, Kuolka

                            

Aineistokokonaisuus: Lauri Kettusen Liivinmaan fonogrammit

Lieriöiden lukumäärä: 11 kpl.

Sisällön kuvaus: Lauluja ym.

                            

Aineistokokonaisuus: Lauri Kettusen vuoden 1922 Vienan Karjalan fonogrammit

Lieiröiden lukumäärä: 12 kpl.

Sisällön kuvaus: Runonlauluja

Paikkakunnat: Vuokkiniemi, Paadene, Tunkua. Äänitetty Turkinsaaressa Kannaksella

                            

Aineistokokonaisuus: Lauri Kettusen vuoden 1923 Tarton fonogrammit

Lieiröiden lukumäärä: 4 kpl.

                            

Aineistokokonaisuus: Lauri Kettunen vuoden 1935 Vermlannin matkan fonogrammit

Lieriöiden lukumäärä: 13 kpl.

Sisällön kuvaus: Perinnettä ja kerrontaa

Paikkakunnat: Ruotsin Vermlanti

                            

Aineistokokonaisuus: Lauri Kettusen vuosien 1915, 1922-1923 ja 1932 Vatjan matkojen fonogrammit

Lieiröiden lukumäärä: 58 kpl.

Sisällön kuvaus: Perinnettä ja muuta kerrontaa

Paikkakunnat: Ikäpäivä, Joenperä, Kattila, Ljuuditsa, Pontilova ja Pummala

                            

Aineistokokonaisuus: Lauri Kettusen vuoden 1937 fonogrammit

Lieriöiden lukumäärä: 2 kpl.