Fonogrammit-verkkosivusto

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. Kopiointi- tai julkaisulupa ei koske sivuilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Verkkojulkaisu (www-sivusto)

Käsikirjoitus: Risto Blomster
Työryhmä: Risto Blomster, Ulla Heiskanen, Sirkka-Liisa Mettomäki, Pirjo Mäkilä, Tiina Räihä, Jukka Saarinen, Helga Tahvanainen, Laura Tikkanen ja Hanna Tuomivaara. Kiitos Taito Hoffrén, Niina Hämäläinen, Kati Kallio, Arja Kastinen ja Eila Stephanova.
Tekninen toteutus: Exove
Kuvat: Kuvalähde mainittu aina ko. kuvan yhteydessä; kuvat: Gary Wornell, SKS 2021.
Julkaistu: 2022
URL: https://fonogrammi.finlit.fi

Viittaaminen

Elektronisessa muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty. Esimerkki: Fonogrammit -verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2022. (viitattu 28.2.2022). Saatavissa: https://fonogrammi.finlit.fi.

Seuraava sivu