Kirjallisuutta

Andersson, Otto 1909. Fonografen i musik- och språkvetenskapens tjänst. Årskrift III, utgiven av Föreningen Brage 1908. Helsinki.

Asplund, Anneli 1994. Runonlaulua Inkeristä. Perinnelipas 4 / c-kasetti. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Asplund, Anneli 1976. Fonografista nauhuriin. Paimensoittimista kisällilauluun. Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja 1. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti.

Blomster, Risto 2021. Gabriel ”Kaapo” Syrjälän Klaasperkin polska vuodelta 1917. Vähäisiä lisiä -blogi 5.2.2021.

Blomster, Risto 2021. Kansanmusiikintutkija A. O. Väisäsen ”äänivieraskirjasta” 1930-luvulla. Vähäisiä lisiä -blogi 10.9.2021.

Brady, Erika 1999. A spiral way: how the phonograph changed ethnography. Jackson: University Press of Mississippi.

Franzén, Tony; Sundberg, Gunnar & Thelander, Lars 2008. Den talande maskinen: de första inspelade ljuden i Sverige och Norden. Helsingfors: Finlands ljudarkiv 2008.

Janhunen, Juha 1985. Early phonographic recordings of Siberian languages in Finnish collections: a preliminary report. Proceedings of the International symposium on B. Pilsudski's phonographic recordings and the Ainu culture, pp. 214-221. Sapporo 1985.

Janhunen, Juha 1986. Vanhoista vahalieriöistä. Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja 80. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura.

Kallberg, Maari 2004. A. O. Väisänen ja Miitrelän Ilja: vienankarjalaisten joikujen piirteitä. Kuhmo: Kuhmon kaupunki.

Kastinen, Arja ym. 2021. Teppana Jänis. CD. AANIA-37.

Krohn, Ilmari 1933. Die Sammlung und Erforschung der Volksmusik in Finnland. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia LXVII. Helsinki.

Simonsuuri, Lauri 1949. Huomioita kansanperinteen tallentamisesta äänilevyihin. Virittäjä 1949, 125-188.

Virtaranta, Pertti 1956. Suomen murteiden tallentamisesta uusin teknillisin apukeinoin (äänilevykojeen ja magnetofonin avulla). Virittäjä 1956, 147-151.

Väisänen, Armas Otto 1917. Suomen kansan sävelmäin keräys. Vaiheet ja tulokset. Suomi IV:16. Helsinki

Väisänen, Armas Otto 1945. Neuvostoliiton tiedeakatemian fonogrammiarkisto. Musiikkitieto lokakuu 1945, 112-113.

Väisänen, Armas Otto 1943. Kansanmusiikintutkimuslaitos Berliinissä. Musiikkitieto 4/1943.

Yli-Paavola, Jaakko 1970. Vuosikymmen kielennauhoitusta. Tietolipas 60. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Seuraava sivu